STABIL DATA OG FOTO AS nå kalt SDF har nå gått inn i et samarbeide med FASVO med Digitalisere gamle ting.

Vi tar ellers både lysbilder, negativer, foto, jeg kan også ta gamle fotoalbum av den typen fra gamle dager hvor man skrev tekst i albumet til bildene.

Vi skal også ditalisere alle typevidekasetter. Gamle avisutklipp kan vi også digitalisere.

Er det ellers noe du trenger digitalisert ta gjerne kontakt finner vi en løsning.

om digitalisering av bilder dias og negativ film

 

 

 

 

Vi tilbyr  også ditalisere alle type videkasetter.