STABIL DATA OG FOTO nå kalt SDF har nå gått inn i et samarbeide med FASVO

om digitalisering av bilder dias og negativ film

og vi er også i startgropen med å tilby digitalisering av

video film fra VHS kassetter og mini kassetter.