Når du kjører fra byen så skal du ta av til Saltnes ved Kivi butikken,

Så følge veien til den gamle Kjærre kiosken

som det står i dag Rølegger Arne Nilsen på

ta til høyer der og kjør forbi Kjærre Gartneri på vestre hånd,

kjør til du kommer til et stort Postkasse stativ og ta til venstere

der og følgveien et stykke til du får et blått hus på venstere hånd

og ta førte vei til høyere og rundt svingen og der ser du oss.

 

Stabil Data og Foto AS - Koretveien 50 B - 1626 Manstad